รายละเอียดห้องพัก

  • ห้องรวม 3 เตียง
  • Share bathroom : ห้องน้ำรวม
  • Price: ฿ 350.00/Per Bed (ต่อเตียง)
  • Price Sale: ฿ 290.00/Per Bed (ต่อเตียง)
  • Special Promotion: 1 Per Night free 1 Night
  • ขนาดเตียง (Bedding) : 85*200 cm
  • **room rates include breakfast.